26 mars är arbetsplatsombudens dag

…och då passar det bra att återpublicera de här tipsen från ett arbetsplatsombud till andra arbetsplatsombud. Hämtat från antologin Hopsnackat.

Tips

Det är svårt att bedriva arbetsplatskamp inom vården. Jobbar man dessutom ensam som jag gör och ser sina arbetskamrater var tredje vecka på en arbetsplatsträff, där även chefen är närvarande, så är det ju ännu tuffare. Men här kommer några tips från vårt gruppboende:

Vi försöker alltid ses en halvtimme/kvart innan eller efter möten för att snacka ihop oss utan chefen.

Vi har övertalat vår chef att få vara med på alla anställningsintervjuer, på så sätt kan vi se till att vi får arbetskamrater som vi trivs med och inte anställda som vår chef trivs med. Nu har även invandrarna en chans.

Håll reda på OB åt varandra, skriv upp i er kalender och på anslagstavlan. En minut blir en hel halv timme. På arbete en ledig dag lägger vi till restiden fram o tillbaka till jobbet.

Arbetsplatser inom vården har ofta problem med underbemanning. Kräv en handlingsplan av enhetschefen för vad som ska prioriteras bort vid personalfrånvaro. Tex. vid en person för lite – ingen hemlagad mat. Två borta – ingen städning. Oavsett om ni sedan klarar att hålla planen eller inte så tvingas chefen formulera arbetet skriftligt o själv stå till svars när det till slut är vård/omsorgstimmarna som ska prioriteras bort vid s.k. nollning. Vi följer ju bara chefens instruktioner… Ett av kommunals ombud på mitt jobb sa att det måste finnas en sådan handlingsplan.

Om du ska bli fackligt ombud för dina arbetskamrater så är det kanske smart att sätta ihop ett frågeformulär. Särskilt om ditt område omfattar mer än den avdelning där du själv jobbar. Det kan vara svårt att ha koll på vad alla avdelningarna har för diskussioner om jobbet på sina fikaraster. Ställ frågor om vad folk anser om schemat, lokalerna, ledningen, hjälpmedlen, personalmötena, psykiska arbetsmiljön, anhörigsamverkan, semesterplaneringen etc. Små frågor som är lätta att svara på. Begär sedan facklig tid på er nästa arbetsplatsträff, ni har då rätt att kräva att chefen inte närvarar. Avsätt en timme till att gå igenom resultaten av enkäten och diskutera vilka frågor ni vill arbeta med och hur.

Fortsätt att i egenskap av arbetsplatsombud ta lite mer kontroll över era arbetsplatsträffar. Använd tiden till att till exempel bjuda in gäster från andra arbetsplatser eller era egna löneassistenter som faktiskt brukar ha bäst koll av alla på förskjuten arbetstid, övertid, fyllnadsersättning och så vidare (man har hundralappar att tjäna bara på att ha koll på sitt lönesystem).

Anslagstavlan i fikarummet är till för att användas! Skaffa en riktigt stor anslagstavla där det hela tiden fylls på med tidningsurklipp från kamp på andra arbetsplatser, lathundar om fackliga rättigheter, facklig info, uppmuntrande upprop etc. Det borde sätta igång inspirationen.

Annars är det nog bara att vara lyhörd. Det finns inga arbetsplatser som inte vill ha förändring.

%d bloggare gillar detta: