Lämna en kommentar

Rast och paus

paus

Den här bloggen handlar inte om vad som står i lagar och avtal, utan om att snacka ihop sig och kämpa tillsammans på arbetsplatsen. Lagar och avtal kan man hitta på andra ställen. Men här kommer en avvikelse från denna hårda linje.
Det gäller rätten till raster och pauser som man enligt lag har rätt till på arbetsplatser i Sverige. Det funkar säkert som det ska på många arbetsplatser, men på många andra kan det vara en liten bomb att prata om detta med sina arbetskamrater. Så varsågoda. Efter lagtexten kommer förklaring på enklare sätt.

Det finns tre paragrafer i arbetstidslagen om rast och paus.

Arbetstidslagen §§ 15-17

  • 15 § Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.
  • 16 § Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.
  • 17 § Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.
  • Pauser räknas in i arbetstiden.

Vad betyder detta med enklare ord?

Ni har rätt till matrast. Ni ska inte behöva vänta längre än 5 timmar på att få matrast.
Under matrasten (och andra raster då ni inte har betalt) så har ni rätt att lämna arbetsplatsen.

Om ni inte får lämna arbetet under matrasten, så är det inte rast i lagens mening. Då är det ”måltidsuppehåll vid arbetsplatsen” och i så fall ska ni ha betalt under måltidsuppehållet.

Förutom raster så har ni också rätt till pauser. Paus ingår i arbetstiden, så ni ska ha betalt när ni tar paus. På vissa jobb kan var och en bestämma själv när hen tar paus för toalettbesök, dricka, prata eller bara sitta en stund. Om ni inte kan bestämma det själva, så ska pauserna vara inplanerade, t.ex. att ni avbryter arbetet 5 minuter varje timme.
Man kan slå ihop några fem-minuters-pauser till en längre paus, men kom ihåg att ni ska fortfarande ha betalt på pausen. Om ni har en kvarts fikarast på förmiddan som inte är betald, då har ni rätt till betalda pauser också.

Frågan om rätten till raster och paus har ofta stor betydelse på arbetsplatsen. Chefens önskan att utnyttja arbetarna maximalt står mot arbetarnas behov av vila, samtal och en smula självbestämmande. För några år sen strejkade busschaufförer i Sverige för att få scheman med kisspauser.

Avvikelser från lagen.

Hela lagen är dispositiv. Det betyder att det kan finnas andra regler i kollektivavtal. Det betyder dock inte att det kan stå i ett kollektivavtal att ni inte har rätt till rast eller paus.

Det ska finnas kylskåp….

Här kommer några paragrafer ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (afs 2000:42)

Matutrymme

  • 106 § Arbetstagare skall under matrast eller måltidsuppehåll kunna äta under tillfredsställande förhållanden. Det skall normalt ske i en personalrestaurang, en annan restaurang, ett matrum eller ett matutrymme. För den som genomgår utbildning godtas dock även annat lämpligt utrymme.
  • 107 § Arbetstagare som äter medhavd mat skall ha tillgång till ett matrum eller plats i en personalrestaurang. På arbetsställen där högst fyra arbetstagare arbetar samtidigt får det i stället för matrum finnas ett avskilt matutrymme i arbetslokalen eller i ett klädrum med klädskåp om arbetet inte är smutsande, smittfarligt eller utförs med hälsofarligt eller starkt luktande ämne. Nära plats där medhavd mat intas skall det finnas uppvärmningsanordning, kylskåp, förvaringsutrymme, uppsamlingskärl för avfall, tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska. Sittplatser skall ha ryggstöd.

Pausutrymme

  • 108 § Arbetstagare skall kunna tillbringa pauser i arbetet på lämplig plats. Om det behövs skall ett särskilt pausutrymme ordnas.

Vilutrymme

  • 109 § På arbetsställen skall det finnas eller vara lätt att ställa i ordning en lämplig vilplats för tillfällig vila, vid t.ex. illamående eller huvudvärk. Detta gäller dock inte där endast några få arbetstagare sysselsätts samtidigt. På större arbetsställen skall vilplatsen i regel inrymmas i ett särskilt vilrum.
  • 110 § En vilplats skall vara bekväm, ostörd och ha sådan storlek att det går att vila liggande. Ett vilrum skall ha lämplig inredning och utrustning.

LÄSTIPS: Paus för galna vargar.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: